CHỌN NGƯỜI DẪN DẮT, CHỌN THỜI GIAN RẢNH

Đặt trải nghiệm và workshop cho cuộc sống thú vị hơn

Vibeji Số Đặc Biệt

Những trải nghiệm và workshop số đặc biệt sẽ không xuất hiện thường xuyên. Hãy đặt chỗ và thưởng thức với những tài năng này nhé.

Diễn ra tuần này, tham gia ngay ✨

Sắp diễn ra vào

10:00, Ngày 02/12
10:00, Ngày 03/12
10:00, Ngày 04/12

Chọn giờ

Sắp diễn ra vào

10:00, Ngày 02/12
10:00, Ngày 03/12
10:00, Ngày 04/12

Chọn giờ

Sắp diễn ra vào

10:00, Ngày 02/12
10:00, Ngày 03/12
10:00, Ngày 04/12

Chọn giờ

Sắp diễn ra vào

10:00, Ngày 02/12
10:00, Ngày 03/12
10:00, Ngày 04/12

Chọn giờ

Sắp diễn ra vào

10:00, Ngày 02/12
10:00, Ngày 03/12
10:00, Ngày 04/12

Chọn giờ

Lựa chọn của Vibeji ✨

Đặc biệt, đa dạng và tiêu biểu, được chọn mới mỗi tháng

Xem tất cả

Reviews từ những người vừa trải nghiệm

Van LE

Nov 2020
Thanks Phu for sharing your knowledge about coffee and answering very well all my questions. Thanks 96B experiment for organizing such interesting workshop so that I could have a chance to brew my very first V60 !! I will come back for the latte art workshop :-)

Van LE

Nov 2020
Thanks Phu for sharing your knowledge about coffee and answering very well all my questions. Thanks 96B experiment for organizing such interesting workshop so that I could have a chance to brew my very first V60 !! I will come back for the latte art workshop :-)

Van LE

Nov 2020
Thanks Phu for sharing your knowledge about coffee and answering very well all my questions. Thanks 96B experiment for organizing such interesting workshop so that I could have a chance to brew my very first V60 !! I will come back for the latte art workshop :-)

Van LE

Nov 2020
Thanks Phu for sharing your knowledge about coffee and answering very well all my questions. Thanks 96B experiment for organizing such interesting workshop so that I could have a chance to brew my very first V60 !! I will come back for the latte art workshop :-)

Reviews từ những số đặc biệt trước

Đánh giá cho

[Online] Worm Composting Workshop with Pizza 4P's Yuma Nagata

Thank you so much for these useful information. I'm looking for another workshop about sustainable development from you.

Chiaki, Oct 2020
Xem tất cả
Đánh giá cho

[Online] Worm Composting Workshop with Pizza 4P's Yuma Nagata

Thank you so much for these useful information. I'm looking for another workshop about sustainable development from you.

Chiaki, Oct 2020
Xem tất cả

Vibeji for Teams

Thổi năng lượng cho đội nhóm tại Việt Nam

Thư viện workshops giáo dục-giải trí, thiết kế cho các teams năng động khắp Sài Gòn & Việt Nam, tại nơi bạn làm việc, hoặc online.

Khám phá Vibeji for Teams

Vibeji Blogs & Podcasts

Khám phá những ý tưởng mới, hay nghe những cuộc hội thoại từ những người tiên phong.

Chia sẻ ý tưởng, chúng tôi sẽ tìm host cho bạn

Cho dù là gà bảy cựa hay ngựa chín hồng mao!

👉 Chia sẻ ý tưởng

Chia sẻ ý tưởng, chúng tôi sẽ tìm host cho bạn

Cho dù là gà bảy cựa hay ngựa chín hồng mao!

👉 Chia sẻ ý tưởng

Điều gì tuy nhỏ bé, nhưng lại chiếm lấy phần lớn tim bạn?

Vì sao chọn Vibeji?

Vibeji là một thư viện workshop trải nghiệm đa dạng, với các hoạt động chia sẻ kĩ năng, kiến thức, sở thích vừa ngắn gọn, vừa tương tác cao - kết nối người dẫn dắt trải nghiệm đến người muốn học hỏi, giải trí, sáng tạo. Tại đây, bạn có thể:

  • Tìm kiếm thứ mình thích trong kho hoạt động luôn luôn mới của chúng tôi
  • Trở thành người dẫn đắt (host), tạo hoạt động, chia sẻ chúng và kiếm tiền từ đó
  • Kết nối với cộng đồng những người trẻ đầy cảm hứng.
Câu chuyện và team